Yritys, tule mukaan Isoon juttuun

S-ryhmän Iso Juttu -ilmastokampanjan tavoite on koota yhteen S-ryhmän kumppaniyritykset ja vähentää yhdessä ilmastoa lämmittäviä päästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

Kampanjassa mukana jo 109 yritystä!

Miksi osallistua?

Ilmastonmuutos etenee ennakoitua nopeammin. Jotta pysyisimme kriittisessä 2 asteen rajassa, meidän on tehtävä jotain isoa yhdessä.

Me yritykset voimme pienentää tuotteiden ja palveluidemme ilmastovaikutuksia ja näin auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään. Tätä myös asiakkaamme meiltä toivovat. Kampanjalla voimme yhdessä osoittaa, että yksi aikamme suurimmista haasteista on myös meidän agendallamme.

Kuka voi osallistua?

Kutsumme Iso juttu -kampanjaan mukaan kaikki S-ryhmän kumppaniyritykset. Tervetuloa mukaan!

Miten voimme osallistua?

Kannustamme kumppaniyrityksiämme osallistumaan Isoon juttuun ensisijaisesti asettamalla ilmastotavoitteen, joka ohjaa vähentämään päästöjä pitkäjänteisesti. Kampanjaan voi osallistua myös sitoutumalla asettamaan ilmastotavoitteen tai tekemällä muita tekoja ilmastoa lämmittävien päästöjen vähentämiseksi. Osallistujat sitoutuvat raportoimaan päästöistään vuosittain.

Osallistu kampanjaan näin

Mieti, miten yrityksenne voi vähentää päästöjään

Kun olette tunnistaneet yrityksenne päästöt, suosittelemme asettamaan tavoitteen niiden vähentämiseksi. Voitte osallistua kampanjaan isommilla ja pienemmillä päästövähennyksillä – jokainen teko lasketaan.

Täytä lomake ja ilmoita yrityksenne mukaan

Kerro tavoitteestanne ja ilmastoteoistanne, joilla osallistutte kampanjaan.

Viesti Isosta jutusta

Halutessanne yrityksenne tavoite ja teot julkaistaan tällä sivulla, ja voitte jakaa sivua omissa kanavissassanne. Lataa alta myös kampanjamateriaalia ja viesti osallistumisestanne Isoon juttuun. #isojuttu

Raportoi tavoitteen edistymisestä

Seuraamme Ison jutun edistymistä vuosittaisen raportoinnin avulla. Toimitamme tästä lisätietoa kampanjaan mukaan lähteneille kumppaneille.

Osallistuminen

S-ryhmän Iso Juttu -ilmastokampanjan tavoite on vähentää ilmastoa lämmittäviä päästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. S-ryhmä vähentää omasta toiminnastaan syntyviä scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoteen 2025 ja 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2015 tasoon.
Koska yhdessä saamme vaikuttavampia tuloksia, haluamme kannustaa ja inspiroida myös kumppaniyrityksemme mukaan päästövähennyksiin.

Miljoonan tonnin päästövähennys on Iso juttu – se on saman verran kuin 8 miljoonaa automatkaa Rovaniemeltä Helsinkiin tai 100 000 suomalaisen vuosittaiset ilmastopäästöt.

Iso juttu -kampanjaan voi osallistua S-ryhmän tavaran- tai palveluntoimittaja, jolla on S-ryhmään suora sopimussuhde. Arvoketjussa kauempana olevat toimijat voivat olla yhteydessä omaan asiakkaaseensa, jolla on sopimussuhde S-ryhmän kanssa, ja osallistua ilmastokampanjaan halutessaan heidän kanssaan.

Kampanjaan osallistuminen itsessään on täysin ilmaista. Edellytämme osallistujilta ainoastaan vuosittaista raportointia vähennetyistä päästöistä S-ryhmälle. Löydät lisätietoa raportoinnista FAQ:n kohdasta ”Raportointi S-ryhmälle”. Yrityksen omat investoinnit päästöjen vähentämiseen riippuvat yrityksen omasta kunnianhimon tasosta ja asetetuista tavoitteista.

Sustainable Brand Indexin tutkimuksen mukaan lähes jokainen suomalainen on sitä mieltä, että yritysten pitää priorisoida ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Samalla lähes yhtä moni suomalainen näkee, että ihan jokaisen tulisi toimia. Montaa kuitenkin mietityttää, mikä vaikutus omilla teoilla on.

Me yritykset voimme pienentää tuotteiden ja palveluidemme ilmastovaikutuksia ja näin auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään. Kampanjalla voimme yhdessä osoittaa, että kuluttajille tärkeä asia on myös meidän agendallamme. Kampanjaan osallistuville kumppaneille S-ryhmä tarjoaa näkyvyyttä muun muassa kampanjasivustolla.

Iso juttuun osallistuminen vaatii ennen kaikkea tahtotilaa oman ilmastovaikutuksen pienentämiseen. Osallistuminen edellyttää, että kumppaniyritys joko asettaa päästöjen vähennystavoitteen tai tekee muita toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi tulevina vuosina. Valmiita suunnitelmia kampanja ei siis edellytä, mutta kumppaniyrityksen on hyvä selvittää ja laskea oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöt ja sitoutua päästöjen vähentämiseen.

Ilmoittautumisvaiheessa voit valita yhden kolmesta tavasta olla mukana ilmastokampanjassa:
1) Yrityksellämme on jo päästövähennystavoite
2) Sitoudumme asettamaan tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen vuoteen 2023 mennessä
3) Osallistumme ilmastokampanjaan muilla päästöjä vähentävillä teoilla

Kannustamme osallistumaan ilmastokampanjaan mahdollisimman pian, jotta päästöt saadaan riittävän nopeasti laskuun. Ilmastokampanja ulottuu aina vuoteen 2030 saakka, eli kyse on pitkäaikaisesta tekemisestä.

Ilmoittautuneet kumppaniyritykset kutsutaan vuosittain raportoimaan päästövähennyksistään ja tehdyistä toimenpiteistä S-ryhmälle. S-ryhmä puolestaan viestii ulospäin vuosittain mukana olevien kumppaniyritysten lukumäärän ja saavutetut päästövähennykset.

Tavoitteen asettaminen ja päästövähennysten laskeminen

Tieteeseen perustuva ilmastotavoite, Science Based Target, on hyvä lähtökohta tavoitteelle ja suosittelemmekin sitä kumppaneille. Tieteeseen perustuva ilmastotavoite on asetettu ottaen huomioon Pariisin ilmastosopimuksen tavoite rajoittaa maapallon lämpötilan nousu alle kahteen asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan.

Science Based Target Initiative tarjoaa yrityksille kattavan ohjeistuksen, menetelmät ja työkaluja päästövähennystavoitteen asettamiseen. Lue lisää aloitteen sivustolta: sciencebasedtargets.org

Päästövähennystavoitteen voi asettaa myös muilla menetelmillä, mutta silloinkin on hyvä pitää mielessä riittävä kunnianhimon taso, jotta asetetut globaalit tavoitteet saavutetaan.

Hyvä päästövähennystavoite on numeerinen, riittävän tarkka ja aikaan sidottu sekä riittävän kunnianhimoinen.

Tavoite voi olla absoluuttinen tai suhteellinen. Tässä esimerkkejä tavoitteista:

 • Vähennämme oman toiminnan päästöjä 30 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2030 mennessä.
 • Vähennämme myyntiin/tuotantotonniin suhteutettuja päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteen rakentaminen kannattaa aloittaa omista lähtökohdistanne. Pohjan tavoitteelle voi tarjota esimerkiksi energiatehokkuussopimus, johon yrityksenne on sitoutunut. Laskemalla energian käytön tehostamisella säästettävät päästöt voitte rakentaa myös pohjan ilmastotavoitteelle.

Riippuen yrityksenne vastuullisuustyön vaiheesta asetettava tavoite voi koskea omia toimintojanne (ns. scope 1 ja 2) tai ulottua myös pidemmälle arvoketjuunne (scope 3).

Suosittelemme asettamaan päästöjä vähentävän tavoitteen. Jos kuitenkin haluatte osallistua ilman päästövähennystavoitetta, voitte raportoida vuosittain syntyneet päästövähenemät ja kertoa tehdyistä toimenpiteistä vähenemien saavuttamiseksi.

Hienoa, että olette päättäneet asettaa tavoitteen! Voitte ilman muuta osallistua mukaan kampanjaan jo nyt, ja päivittää tavoitteenne sitten, kun se valmistuu.

Hienoa, että olette päättäneet asettaa tavoitteen! Voitte ilman muuta osallistua mukaan kampanjaan jo nyt, ja päivittää tavoitteenne sitten, kun se valmistuu.

Ohjeistusta kasvihuonekaasujen päästölaskentaan tarjoaa esimerkiksi GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard ja Suomessa Motivan laskentaohje. Pieni tai keskisuuri yritys voi laskea toimintansa arvioidut kasvihuonekaasupäästöt esimerkiksi tällä laskurilla: www.ilmastobisnes.fi/paastolaskuri/

 

Voitte osallistua. Kannustamme laskemaan päästöt itse ja autamme siinä tarvittaessa. Kampanjaan voi kuitenkin osallistua myös laskematta päästöjä, jos tiedätte toimintanne päästöjen vähentyneen esimerkiksi energiankäyttöä tehostamalla tai uusiutuvan energian johdosta. Tällöin pyydämme raportoimaan S-ryhmälle tiedot kunkin raportointikauden energiankulutuksesta ja energialähteistä syntypaikoittain, ja laskemme päästöt ja päästövähennykset puolestanne.

Päästövähennyksellä tarkoitetaan energiansäästöllä, uusiutuvalla energialla tai muilla muutoksilla aikaansaatua absoluuttista tai suhteellista vähennystä päästöistä nykytilaan tai vertailuajankohtaan nähden. Päästövähennys on aktiivisilla toimenpiteillä aikaansaatu muutos. Absoluuttinen päästövähenemä ei ole riippuvainen esimerkiksi myynnin tai tuotannon kehityksestä, kun taas suhteellinen päästövähenemä huomioi esimerkiksi tuotannon tai myynnin kasvun.

Aktiivisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ovat esimerkiksi:

 • Energiamuodon tai polttoaineen vaihto
 • Energian talteenotto
 • Energiatehokkuutta parantavat kone- ja laitehankinnat
 • Toimintamallin muutoksella aikaansaatu energiansäästö
 • Muutos tuotesuunnittelussa: esim. pakkausmateriaalin, pakkauskoon, tuotteen ominaisuuden muutos, joka mahdollistaa pienemmät elinkaaren aikaiset päästöt tulevaisuudessa
 • Maataloudessa lannoitteiden optimointi tai hiilensidonnan edistäminen
 • Eläintaloudessa parhaiden käytäntöjen käyttöönotto ruokinnan ja lietteiden käsittelyn osalta

Raportointi S-ryhmälle

Seuraamme vuosittain ilmastokampanjassa mukana olevien kumppaneiden lukumäärää sekä saavutettuja päästövähennyksiä.

Raportointi kerätään vuosittain syksyisin kyselylomakkeella eli kumppaniyritysten päästövähenemät vuosilta 2016-2017 kerätään marraskuussa 2018. Yrityksen raportointiyhteyshenkilölle lähetetään linkki raportointilomakkeeseen sekä tarkemmat raportointiohjeet lokakuun loppuun mennessä. Vastausaikaa on yksi kuukausi.

Raportoinnissa on kolme vaihtoehtoa:

 1. Yrityksen itse laskemat päästövähennykset
 2. Yrityksen toimittama aktiviteettidata (esim. polttoaineen tai energian kulutustieto), josta S-ryhmä laskee päästövaikutuksen
 3. CDP Climate Change -kyselyn vastaukset kysymyksiin CC3.3b, jos yritys vastaa CDP-kyselyyn

 

Kyselylomakkeella kysytään tiedot tavarantoimittajien päästövähennyksistä vuoden 2015 tasoon verrattuna eli

  • Tehty toimenpide
  • Toimenpiteen ansiosta arvioitu päästövähenemä hiilidioksidiekvivalenttitonneina
  • Toimenpiteen vaikutusalue (oma toiminta vai arvoketju)

Kyselylomakkeella kysytään tiedot tavarantoimittajien aktiviteettidatasta, jonka pohjalta päästöt lasketaan

 • Tehty toimenpide
 • Toimenpiteen ansiosta säästetty energia (kWh, kg jne)
 • Energiamuoto (sähkö, kaukolämpö, öljy, kaasu, biomassa, jne),
 • Energiaverkon alue
 • Toimenpiteen vaikutusalue (oma toiminta vai arvoketju)

Jos yritys vastaa CDP:n Climate Change tai Supply Chain -kyselyyn, yritys voi antaa S-ryhmälle luvan hyödyntää CDP-vastausta CC3.3b suoraan

 • Tällöin kyselyssä raportoitavaksi jää S-ryhmän osuus päästövähennyksestä esimerkiksi % yrityksen myynnistä

Raportoitavat tiedot koostetaan yhteen ja julkaistaan seuraavan vuoden maaliskuussa osana S-ryhmän vuosi- ja vastuullisuuskatsausta sekä tällä kampanjasivustolla. Viestimme myös muuten tavoitteen etenemisestä vuosittain.

Suosittelemme raportoimaan vain S-ryhmälle myyntiin kohdistuvat päästöt.

S-ryhmälle kohdistamisen eli allokaation perusteena voidaan käyttää esimerkiksi S-ryhmän ostojen osuutta tavaran- tai palvelutoimittajan myynnistä raha- tai kappalemääräisesti. Allokaation ei tarvitse ulottua tuote- tai tuoteryhmätasolle.

Kampanjaan osallistuvat yritykset vastaavat S-ryhmälle toimittamansa tiedon laadusta ja oikeellisuudesta. S-ryhmä suosittelee, mutta ei edellytä, tietojen oikeellisuuden varmentamista ulkopuolisen riippumattoman toimijan toimesta.

Hienoa, että raportoitte jo CDP:lle ilmastovaikutuksistanne. S-ryhmä voi hyödyntää suostumuksellanne CDP-vastauksianne raportoinnissa, jolloin erillistä raportointia ei tarvita. Tarvittaessa voitte vielä S-ryhmän kyselylomakkeessa tarkentaa, mikä on S-ryhmän osuus CDP:lle raportoiduista päästövähennyksistä.

Osallistumislomake

Henkilö, johon voimme olemme yhteydessä kampanjaan ja vuosittaisiin raportointeihin liittyen.

Suosittelemme png-kuvaa läpinäkyvällä taustalla. Suositusleveys vähintään 300px. Kuvan suurin sallittu tiedostokoko on 3MB.

Katso esimerkki Fazer

Lataa kampanjamateriaalia

Tarjoamme kampanjaan osallistuville yrityksille valmiita viestintämateriaalia, jolla voitte viestiä kampanjaan osallistumisestanne esimerkiksi Twitterissä. Kun yrityssivunne on julkaistu, voitte myös jakaa sivun linkkiä omissa kanavissanne. #isojuttu