Yritys, tule mukaan Isoon juttuun

Iso Juttu -ohjelmamme tavoite on koota yhteen S-ryhmän kumppaniyritykset ja vähentää yhdessä päästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Ilmoita yrityksenne mukaan. Laita meille viestiä, ja otamme teihin yhteyttä vastuullisuus@sok.fi!

Lisätietoa, kysymyksiä ja vastauksia:

Iso Juttu -ilmastokampanjamme tavoite on vähentää ilmastoa lämmittäviä päästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. S-ryhmän tavoitteena on olla oman toiminnan osalta hiilinegatiivinen vuoden 2025 loppuun mennessä. Katso miten etenemme kohti hiilinegatiivisuutta.

Koska yhdessä saamme vaikuttavampia tuloksia, haluamme kannustaa ja inspiroida myös kumppaniyrityksemme mukaan päästövähennyksiin. Miljoonan tonnin päästövähennys on Iso juttu – määrä vastaa 4,3 miljoonan kotimaista puuntaimen istuttamista!

Asiakkailleen S-ryhmä haluaa tuottaa entistä enemmän tietoa tuotteiden ilmastovaikutuksista esimerkiksi S-mobiilista löytyvän hiililaskurin avulla ja helpottaa arjen fiksuja valintoja tarjoamalla vähähiilisiä tuotteita ja palveluita.

Iso juttuun voi osallistua tavaran- tai palveluntoimittaja, jolla on S-ryhmään suora sopimussuhde. Arvoketjussa kauempana olevat toimijat voivat olla yhteydessä omaan asiakkaaseensa, jolla on sopimussuhde S-ryhmän kanssa, ja osallistua ilmastokampanjaan halutessaan heidän kanssaan.

Kutsumme Iso juttu -ohjelmaan mukaan kaikki S-ryhmän kumppaniyritykset. Tervetuloa mukaan!

Ohjelmaan osallistuminen itsessään on täysin ilmaista. Edellytämme osallistujilta ainoastaan vuosittaista raportointia päästöistä S-ryhmälle. Yrityksen omat investoinnit päästöjen vähentämiseen riippuvat yrityksen omasta kunnianhimon tasosta ja asetetuista tavoitteista.

Me yritykset voimme pienentää tuotteidemme ja palveluidemme ilmastovaikutuksia ja näin auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään. Ohjelman avulla voimme yhdessä osoittaa, että kuluttajille tärkeä asia on myös meidän agendallamme. Osallistuville kumppaneille S-ryhmä tarjoaa näkyvyyttä muun muassa ohjelmasivustolla ja koulutusta ja verkoston. Tavoitteena on myös käynnistää yhteistyöhankkeita ja tehdä näin yhdessä ilmastotekoja.

Iso juttuun osallistuminen vaatii ennen kaikkea tahtotilaa oman ilmastovaikutuksen pienentämiseen. Osallistuminen edellyttää, että kumppaniyritys asettaa päästöjen vähennystavoitteen ja raportoi vuosittain joko kokonaispäästöt tai meille allokoidut päästömääränsä. Kannustamme ja suosittelemme asettamaan tieteeseen perustuvan tavoitteen/tavoitteet (Science Based Target). Kannustamme osallistumaan ohjelmaan mahdollisimman pian, jotta päästöt saadaan riittävän nopeasti laskuun. Ilmasto-ohjelma ulottuu aina vuoteen 2030 asti, joten kyse on pitkäaikaisesta tekemisestä.

Ilmoittautuneet kumppaniyrityksemme kutsutaan vuosittain raportoimaan päästöjään ja tehdyistä toimenpiteistä S-ryhmälle. S-ryhmä puolestaan viestii ulospäin vuosittain mukana olevien kumppaniyritysten lukumäärän ja saavutetut päästövähennykset.

Tavoitteen asettaminen ja ilmastopäästöjen laskeminen

Tieteeseen perustuva ilmastotavoite, Science Based Target, on hyvä lähtökohta tavoitteelle ja suosittelemmekin kumppaneille sen asettamista. Science Based Target Initiative tarjoaa yrityksille kattavan ohjeistuksen, menetelmät ja työkaluja päästövähennystavoitteen asettamiseen.

Päästövähennystavoitteen voi asettaa myös muilla menetelmillä, mutta silloinkin on hyvä pitää mielessä riittävä kunnianhimon taso.

Hyvä päästövähennystavoite on numeerinen, riittävän tarkka, aikaan sidottu ja riittävän kunnianhimoinen.

Tavoite voi olla absoluuttinen tai suhteellinen. Tässä esimerkkejä tavoitteista:

  • Vähennämme oman toimintamme päästöjä 50 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2030 mennessä.
  • Vähennämme myyntiin/tuotantotonniin suhteutettuja päästöjämme 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteen rakentaminen kannattaa aloittaa omista lähtökohdistanne. Pohjan tavoitteelle voi tarjota esimerkiksi energiatehokkuussopimus, johon yrityksenne on sitoutunut. Laskemalla energian käytön tehostamisella säästettävät päästöt voitte rakentaa myös pohjan ilmastotavoitteelle.

Riippuen yrityksenne vastuullisuustyön vaiheesta asetettava tavoite voi koskea omia toimintojanne (ns. scope 1 ja 2) tai ulottua myös pidemmälle arvoketjuunne (scope 3).

Tällä hetkellä päästöjen laskeminen ja niihin liittyvät tavoitteet ovat suurimmalle osalle yrityksiä jo täysin arkipäivää. Tästä syystä myös mukaan liittyviltä yrityksiltä odotetaan päästöjen laskemista ja tavoitteiden asettamista ainakin oman toiminnan osalta.

Hienoa, että olette asettaneet jo tavoitteen! Voitte osallistua mukaan ohjelmaan, ja päivittää tavoitteenne sitten, kun se valmistuu.

Hienoa, että olette päättäneet asettaa tavoitteen! Voitte osallistua mukaan heti, kun tavoite on asetettu.

Ohjeistusta kasvihuonekaasujen päästölaskentaan tarjoaa esimerkiksi GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Lisäksi monet yritykset ja yhteistyökumppanit tarjoavat yrityksille ilmastopäästöjen laskemiseen ja tavoitteiden asettamiseen liittyviä kursseja.

Kannustamme laskemaan päästöt itse ja autamme siinä tarvittaessa tai vinkkaamme siihen sopivista kursseista. Tällä hetkellä Iso juttuun ei voi enää osallistua ilman tietoa oman toiminnan suorista ja epäsuorista (scope 1 ja 2) päästöistä. Arvoketjun epäsuorien (scope 3) päästöjen osalta ei kuitenkaan edellytetä valmiita laskelmia, mutta niiden laskemisen tavoiteaikataulu on hyvä ilmoittaa.

Raportointi S-ryhmälle

Seuraamme vuosittain ilmasto-ohjelmassa mukana olevien kumppaneiden lukumäärää sekä päästöjä.

Raportoinnissa on kaksi vaihtoehtoa:

  1. CDP Climate Change, Supply Chain Program -kyselylomake
    tai
  2. S-ryhmän oma Iso juttu -kyselylomake

S-ryhmän oma kyselylomake lähetetään vuosittain syksyisin/loppuvuodesta, joten kumppaniyritysten päästötiedot edellisen vuoden osalta kerätään vasta seuraavan vuoden lopulla. Tämä johtuu siitä, että ensisijaisesti lähetämme suurimmille tavarantoimittajille kutsun raportoida CDP Supply Chain -ohjelmaan keväällä/kesällä. Ne yritykset, jotka eivät ole osallistuneet tähän tai eivät saaneet kutsua sinne, saavat meiltä Iso juttu -raportointikyselyn siksi vasta loppuvuodesta. Yrityksen raportointiyhteyshenkilölle lähetetään linkki raportointilomakkeeseen sekä tarkemmat raportointiohjeet ja aikataulut.

CDP-kyselyyn kutsun saaneille järjestetään koulutusseminaari vuosittain ja tuemme raportoinnissa mm. koulutusmateriaaleilla.

Raportoitavat tiedot koostetaan yhteen ja julkaistaan seuraavan vuoden maaliskuussa osana S-ryhmän vuosi- ja vastuullisuuskatsausta. Viestimme myös muuten tavoitteen etenemisestä vuosittain.

Kaikki Iso juttuun liittyvät raportointitiedot ovat luottamuksellisia ja ne julkaistaan vain osana koko arvoketjun päästötietoja. Yksittäisen yrityksen tietoja ei siis julkaista.

Kummassakin raportointivaihtoehdossa tulee raportoida koko yrityksen tai konsernin päästöt. On toivottavaa allokoida osuus meille esimerkiksi myynnin perusteella. Mutta me voimme myös tehdä sen puolestanne, kunhan ilmoitatte meille päästöjen lisäksi liikevaihdon. Liikevaihto tulee ilmoittaa numeerisena (esim. 5 miljoonaa ilmoitetaan lukuna 5000000).

S-ryhmälle kohdistamisen eli allokaation perusteena voidaan käyttää esimerkiksi S-ryhmän ostojen osuutta tavaran- tai palvelutoimittajan myynnistä raha- tai kappalemääräisesti. Allokaation ei tarvitse ulottua tuote- tai tuoteryhmätasolle.

Kampanjaan osallistuvat yritykset vastaavat S-ryhmälle toimittamansa tiedon laadusta ja oikeellisuudesta. S-ryhmä suosittelee, mutta ei edellytä, tietojen oikeellisuuden varmentamista ulkopuolisen riippumattoman toimijan toimesta.

Hienoa, että raportoitte jo CDP:lle ilmastovaikutuksistanne. Jos ette ole jo saaneet meiltä kutsua CDP Supply Chain -ohjelmaan, mutta raportoitte muuten CDP:lle, niin voimme lisätä teidät osaksi arvoketjuamme ja näin voitte samalla raportoida meille. Tällöin erillistä raportointia S-ryhmälle suoraan ei tarvita.