Mistä on kyse?

Iso juttu -ohjelman yhtenä tavoitteena on vähentää yhdessä kumppaniyritystemme kanssa miljoona tonnia päästöjä vuosien 2015 ja 2030 välillä. Miljoona tonnia on iso juttu – määrä vastaa 4,3 miljoonan kotimaista puuntaimen istuttamista!

Kutsuimme vuonna 2015 alkaneeseen Iso juttu -ohjelmaan kaikki S-ryhmän kumppaniyritykset. Kumppaniyritykset ovat voineet osallistua ohjelmaan joko asettamalla oman ilmastotavoitteen tai kertomalla keinoistaan vähentää päästöjään.

S-ryhmän oman toiminnan ilmastovaikutukset ovat kuitenkin vain pieni osa koko arvoketjun vaikutuksista, sillä yli 95 prosenttia päästöistä syntyy tuotteiden valmistuksesta ja käytöstä. Siksi kumppaniyrityksillämme on merkittävä rooli arvoketjun päästöjen vähentämisessä.

Tervetuloa mukaan!