Wursti Oy
Wursti on Järvenpääläinen perheyritys, jonka toiminta käynnistyi vuonna 1986. Wursti valmistaa pääasiassa lihajalosteita mm. makkaroita ja leikkeleitä, jonkin verran myös raakalihatuotteita. Wurstilla halutaan valmistaa laadukkaita tuotteita, joissa ei säästellä makua.
Wurstilla on tehty ja tehdään pitkäjänteistä työtä toiminnan, tuotteiden sekä tuotantotilojen jatkuvan kehittämisen parissa. Osana tätä kehitystyötä on energiatehokkuuden parantaminen, jätteen ja hävikin vähentäminen sekä päästöjen pienentäminen.

Energian tehokas käyttö on perusta ja yksi tärkeimmistä toimista ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Vastuullinen ja tehokas energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Wursti liittyi teollisuuden energiatehokkuussopimukseen jo vuonna 2008 ja on mukana myös uudella kaudella 2017–2025. Aiemmalla sopimuskaudella energiatehokkuus parani yli tavoitellun 9 prosentin. Seuraavalla sopimuskaudella Wurstilla tavoitellaan vähintään 8 prosentin säästöä. Wurstilla on toteutettu lukuisia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Sähkön käyttöä on tehostettu vaihtamalla tuotantotilojen valaistus led-lamppuihin.

Wurstilla on valmistunut useita projekteja, joiden ansiosta on esimerkiksi siirrytty ympäristöystävälliseen C02-kylmäaineeseen sekä energiatehokkuus on parantunut kylmäkoneiden ja lämmönseurannan uudistamisen seurauksena. Lisäksi lämpöä on alettu ottaa talteen yhä enenevässä määrin ja sitä käytetään muun muassa pesuvesien lämmitykseen, jolloin siihen ei kulu energiaa. Wurstilla tullaan toteuttamaan vuoden 2018 aikana projekti, jossa kylmähuoneiden energiatehokkuutta parannetaan kuivaamalla kylmähuoneiden ilmaa ja siten säästetään energiaa.
Tehostamme energiankäyttöä