Securitas
Securitas on Suomen johtava turvallisuuspalveluyritys, joka tuottaa monipuolisia, laadukkaita ja yksilöllisiä turvallisuuspalveluja asiakkailleen. Palvelutuotannossamme hyödynnetään ajoneuvoja, jotka ovat suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja yrityksessämme. Pyrimme vaikuttamaan liikenteen aiheuttamiin päästöihin ja tekemään ympäristöystävällisiä valintoja sekä uusien ajoneuvojen valinnassa että palvelutuotannon suunnittelussa.

Securitas Suomi noudattaa Securitas-konsernin päästöpolitiikkaa tehtävien ajoneuvohankintojen osalta. Päästöpolitiikkamme määrittelee uusien tuotanto- sekä työsuhdeajoneuvojen päästöiksi korkeintaan 130 ja 175 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohden ajoneuvoluokasta riippuen. Tavoitteenamme on vähentää vuosittain Securitaksen omistamien ja vuokraamien autojen aiheuttamia päästöjä. Vuodesta 2008 alkaen ajoneuvojen keskimääräiset päästöt ovat laskeneet 173 grammasta hiilidioksidia kilometriä kohti 140 grammaan hiilidioksidia kilometriä kohden.

Securitas osallistuu konsernitasolla CDP:n ilmastokyselyyn, josta Securitas sai vuonna 2017 tulosluokituksen C.
Kartoitamme ja testaamme kaasu-, sähkö- sekä hybridiautojen soveltuvuutta palvelutuotantoomme sekä työsuhdeajoneuvoiksi. Toiseksi suurin päästöjen tuottaja yrityksessämme on toimitilat, joiden energiankulutukseen olemme kiinnittäneet huomiota. Mahdollisissa uusissa toimitilahankinnoissa korostamme energiatehokkuutta yhtenä valintakriteereistä. Olemme lisäänneet etätyömahdollisuuksia, jolloin työmatkaliikenteestä syntyviä päästöjä tulee vähemmän. Kokouskäyntöjen osalta suosittelemme välttämään turhaa matkustamista ja hoitamaan palaverit esim. Skypen välityksellä. Pyrimme kehittämään palveluitamme siten, että henkilöstömme tarpeetonta liikkumista ja läsnäoloa vältetään, josta hyvänä esimerkkinä on etähälytysvalvonta jossa kameravalvonnan avulla voidaan tehdä analyysi onko hälyttävään vartiointikohteeseen tarvetta lähettää vartijaa. Digitalisaatiolla on vaikutus myös tulevaisuudessa palvelutuotantoomme jolloin perinteisten palvelumuotojen kehittämisellä saadaan palveluista entistäkin tehokkaampia sekä ympäristöystävällisiä.
Tehostamme energiankäyttöä
Kehitämme vähäpäästöisempiä tuotteita
Muu: Tekemällä ympäristöystävällisiä hankintoja esimerkiksi vähäpäästöisiä ajoneuvoja.