Saarioinen Oy
Saarioinen on tehnyt suomalaisten lempiruoat jo yli 60 vuoden ajan. Saarioinen on suomalainen perheyritys ja valmisruokatalo n. 254 miljoonan euron liikevaihdolla. Olemme kotoisin Kangasalan Sahalahdelta, Saarioisten Kartanosta. Saarioisten herkullista ruokaa tehdään myös Valkeakoskella ja Huittisissa sekä Viron Raplassa yhteensä noin 1 300 saarioislaisen voimin. Saarioinen vaalii perinteitä ja kehittää samalla jatkuvasti uutta yhdessä suomalaisten kanssa. Äitien tekemää ruokaa vuodesta 1957.

Saarioinen on sitoutunut Kansainvälisen kauppakamarin Kestävän kehityksen periaatteisiin jo vuonna 1991. Tuotantolaitoksissa ympäristötyön painopisteet ovat energian käytön tehostaminen ja materiaalien tehokas käyttö. Laitoksille on laadittu ympäristöohjelmat, joiden avulla parannetaan toimintaa. Tavoitteena on käyttää vettä ja energiaa säästeliäästi, sekä lisätä jätteen ohjautumista kierrätettäväksi ja samalla vähentää polttoon päätyvän jätteen määrää.
​Liityimme elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen vuonna 2007 ja sitouduimme tehostamaan energiankäyttöämme yhdeksän prosenttia ajanjaksolla 2008-2016. Saavutimme tavoitteet jo vuotta ennen sopimuskauden loppua. Saavutettu säästö vastaa vuosittain 700:n omakotitalon vuosittaista energiankulutusta. Lokakuussa 2016 liityimme elinkeinoelämän toiseen energiatehokkuussopimukseen, jossa energiansäästötavoitteet on asetettu vuoteen 2025 asti. Kauden kokonaissäästötavoite on vähintään 7,5 % ja välitavoite vuodelle 2020 vähintään 4 % vuoden 2015 energiankäytöstä. Välitavoite vuodelle 2020 tulee olemaan 4 680 MWh ja lopullinen kokonaistavoite 8 780 MWh. Energiatehokkuutta parannetaan muun muassa ottamalla käyttöön ajanmukaista, energiaa säästävää tekniikkaa, muuttamalla käyttötottumuksia sekä huolehtimalla laitteiden kunnosta ja oikeista säädöistä.
Tehostamme energiankäyttöä