Raisio
Raisio-konserni keskittyy terveellisiin ja vastuullisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin. Tunnettuja brändejämme ovat Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai.
Raisio on tehnyt pitkäjänteisestä ilmastotyötä panostamalla hiilineutraaliin energiaan ja jatkaa tavoitteellista työtään hiilijalanjälkensä pienentämiseksi, eli Raisio on Iso juttu -kampanjan luonteva kumppani. Raisio on maailman ensimmäinen yritys, joka jo vuonna 2009 merkitsi tuotteeseensa hiili- ja vesijalanjäljen.

Esimerkki Raision konkreettisista ilmastoteoista on kesällä 2017 Raision tehdasalueelle valmistunut bioenergialaitos. Laitos oli harppaus kohti hiilineutraaliutta, sillä sen valmistuttua koko konsernin hiilidioksidipäästöt pienenivät noin 45 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tulevaisuuden tavoitteena on pienentää hiilidioksidipäästöjä entisestään.
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
Tehostamme energiankäyttöä