Posti Group Oyj
Posti on logistiikka- ja postialan palveluyhtiö, joka palvelee sekä henkilö- että yritysasiakkaita ja julkista sektoria. Postin liiketoiminta muodostuu paketti- ja printtituotteiden jakelupalveluista, verkkokaupan palveluista, kokonaisvaltaisista toimitusketjuratkaisuista, kuten varastointi- ja sisälogistiikan palveluista, sekä laajasta kirjosta yritysten ja yhteisöjen kuljetuspalveluja, esimerkkinä elintarvikelogistiikan ja rahdin palvelut.

Suomessa yhtiö työllisti tilikauden lopussa noin 16 500 henkilöä ollen näin Suomen suurimpia yritystyönantajia.
Postin ympäristöohjelman tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, suhteutettuna liikevaihtoon (vertailuvuosi 2007). Posti on liittynyt mukaan energiatehokkuussopimuskaudelle 2017–2025. Sopimus on vapaaehtoinen sitoumus energiatehokkuuden parantamiseksi.

Posti käyttää kiinteistöissään Suomessa ainoastaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Postilla on myös omaa uusiutuvan energian tuotantoa. Vantaan logistiikkakeskuksen katolle asennettiin vuoden 2016 lopussa 1920 aurinkopaneelia.

Posti on tarjonnut Suomessa asiakkailleen jo vuodesta 2011 hiilineutraalin postinjakelun ilman lisämaksua. Tänä päivänä kaikki Postin palvelut Suomessa ovat hiilineutraaleja Posti Green -palveluita.
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
Tehostamme energiankäyttöä
Kehitämme vähäpäästöisempiä tuotteita
Posti Green -palvelut