Philip Morris Finland
Philip Morris Finland tuo Suomeen ja myy kansainvälisen Philip Morris Internationalin (PMI) tupakkatuotteita, savukkeita, savuketupakkaa ja piipputupakkaa Helsingin myyntitoimistomme kautta. Jakelemme myös Scandinavian Tobacco Groupin valmistamia sikareita, savuketupakkaa, piipputupakkaa ja sytyttimiä. Työllistämme Suomessa 25 henkilöä. Globaalisti PMI työllistää yli 80.000 henkilöä.
PMI:n visio on savuton maailma. Ilmastonmuutoksen osalta olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Olemme asettaneet tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen, jonka mukaisesti pyrimme vähentämään toimintamme absoluuttisia CO2-päästöjä 30 % vuoteen 2020, 40 % vuoteen 2030 ja 60 % vuoteen 2040 mennessä vuoteen 2010 verrattuna. Tavoitteenamme on myös vähentää koko arvoketjumme päästöintensiteettiä miljoonaa savuketta kohden 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta.
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
Tehostamme energiankäyttöä
Kehitämme vähäpäästöisempiä tuotteita
Muu: Visionamme on savuton maailma.