North European Oil Trade Oy
NEOT toimittaa polttoaineita liikenteeseen ja lämmityskäyttöön suomalaisten omistajiensa SOK:n ja St1 Nordic Oy:n asemille ja asiakkaille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toiminnan tarkoituksenamme on löytää puhtaampia polttoaineratkaisuja niin perinteisissä polttoaineissa kuin myös uusiutuvien polttoaineiden saralla.
Kehitämme toimintamme vastuullisuutta jatkuvasti siellä missä parannettavaa löytyy. Toimittamien polttoaineiden kautta vähensimme vuonna 2017 hiilidioksidipäästöjä 1 500 000 tonnia, joka vastaa noin 575 000 ajoneuvon vuosittaisia päästöjä. Tämän lisäksi olemme lisänneet puhtaammin palavien diesel-polttoaineiden määrää merkittävästi. Näillä vähennetään terveydelle haitallisia lähipäästöjä.

Olemme sitoutuneet noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita ja huomioimaan toiminnassamme terveys-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat. Pyrimme tehostamaan toimintaamme jatkuvasti. Tehokkuuden ansiosta olemme vähentäneet oman logistiikkaketjumme energiankulutusta, joka näkyy pienempinä ympäristövaikutuksina ja alhaisempina kustannuksina.
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
Tehostamme energiankäyttöä
Kehitämme vähäpäästöisempiä tuotteita