Meira Oy
Meira Oy valmistaa kahveja ja maustamistuotteita omassa tuotantolaitoksessaan Helsingin Vallilassa. Vastuullisuus on Meiran toiminnan kulmakivi, joka näkyy niin tavoitteissa kuin käytännön teoissa läpi koko yrityksen arvoketjun. Vastuulliset valinnat ohjaavat Meiran toimintaa kokonaisvaltaisesti niin raaka-aine- ja materiaalihankinnoissa, ympäristöasioissa kuin henkilöstön hyvinvoinnissa.
Osana ISO 14001 -standardin vaatimuksia olemme laatineet ympäristöohjelman sekä määritelleet ympäristötavoitteita, joiden kehittymistä seuraamme vuosittain.
Tavoitteenamme on kartoittaa vaihtoehtoisten energialähteiden käyttömahdollisuudet tuotannossamme 2020 mennessä vuonna 2018 käyttöönotetun ketsuppilinjan biokaasun lisäksi.

Tavoitteenamme on vähentää sekajäte nollaan vuonna 2020, ja vähentää energiankäyttöämme vuonna 2018 käyttöönotetun energianhallintapalvelun avulla ohjaamalla kiinteistöautomaatiota tehokkaammin (muun muassa valaistus, lämpö, ilmastointi). Lisäksi siirrämme loputkin tuotanto- ja konttoritiloistamme LED-valaistuksen sekä liiketunnistimien piiriin. Konttorityössä vähennämme energian ja jätteen määrää mm. lisäämällä etätyö- ja etäneuvottelumahdollisuuksia sekä vähentämällä tulostetun paperin määrää.
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
Tehostamme energiankäyttöä
Muu: