Kauppapuutarha Verso Oy
Olemme nuorekas kasvihuoneyritys Vakka-Suomesta! Tuotteitamme ovat paksoi, hakurei-nauris sekä erilaiset koristekasvit.
Verso on nyt hiilinegatiivinen!

Kasvihuoneiden lämmityksessä (1,1 GWh/vuosi) käytämme Gasumin Vehmaan biokaasulaitoksen sähköntuotannossa syntyvää CO2-vapaata hukkalämpöä. Käyttämämme sähköenergia (hiilidioksidipäästöt aiemmin 69,7 tn/vuosi) tuotetaan nykyisin täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä ilman suoria hiilidioksidipäästöjä. Kuljetusten päästöt (13,1 tn/vuosi) kompensoidaan osallistumalla Compensate-säätiön metsittämishankkeisiin. Jäljelle jää pienehkö määrä hiilidioksidipäästöjä (9,2 tn/vuosi) mm pakkauksista ja lannoitteiden käytöstä. Nämä päästöt kompensoidaan metsittämällä Suomeen uutta hiilinielua 100% ylikompensaatiolla eli siten että hiilinielu sitoo hiiltä kaksinkertaisen määrän hiilidioksidia päästöihin verrattuna.

Tämän lisäksi käytämme kasvien kastelussa vain sadevettä. Olemme myös rakentaneet kasvihuoneemme toiselta viljelijältä ostetuista osista (mm kasvihuoneissa käytettävät alumiiniosien valmistus aiheuttaa kuluttaa runsaasti energiaa).
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
Tehostamme energiankäyttöä
Kehitämme vähäpäästöisempiä tuotteita