Järki Särki oy
Järki Särki valmistaa herkullisia kalatuotteita särkikaloista - särjestä ja lahnasta. Tuotteet ovat käyttövalmiita ja niistä on helppoa ja nopeaa valmistaa kala-aterioita arjen kiireissäkin.
Tavoitteemme on tuoda särki ja lahna suomalaisiin ruokapöytiin. Toivomme, että työmme auttaa näiden kalojen pääsemistä irti roskakalamaineestaan ja että särkeä ja lahnaa aletaan pitämään arvostettuina ruokakaloina.

Särkikalojen pyynnin avulla poistetaan vesistöistä ravinteita tehokkaasti ja vähennetään rehevöitymistä sekä parannetaan vesistöjen laatua sisävesissä ja Itämerellä. Niitä voidaan pyytää kestävästi ja samalla voidaan vähentää monien uhanalaisten kalalajien, kuten tonnikalan, käyttöä.

Tavoitteenamme on, että Järki Särki on Suomen vastuullisin kalatuote ja sitoudumme valmistamaan Järki Särki- tuotteet hiilidioksidivapaasti. Olemme rakentaneet oman huipputeholtaan 20 kWp:n aurinkovoimalan ja vaihdamme ostamamme sähköenergian tuulivoimalla tuotettuun energiaan. Järki Särki -tuotteet valmistetaan siis pelkästään uusiutuvalla hiilidioksidineutraalilla energialla.

Lisäksi särkikalojen pyytämisen avulla saadaan poistettua ravinteita vesistöistä tehokkaasti ja vesistöjen kunto paranee niin sisävesillä kuin Itämeressäkin.

Särkikaloilla voidaan korvata tuontikalatuotteita ja kasvatettua kalaa, joiden valmistaminen tuottaa enemmän hiilidioksidipäästöjä.

Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
Tehostamme energiankäyttöä
Kehitämme vähäpäästöisempiä tuotteita