Huhtamaki Foodservice Nordic Oy
Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva pakkausyhtiö, joka palvelee asiakkaita tarjoilu- ja kuluttajapakkausmarkkinoilla. Miljoonat kuluttajat käyttävät päivittäin Huhtamäen valmistamia pakkauksia. Keskitymme tarjoilu-, kuitu- ja joustopakkauksien valmistukseen. Huhtamäki-konserni työllistää n. 17,600 työntekijää 74 tehtaassa ja useissa myyntikonttoreissa 34 maassa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2017 yli 3 miljardia euroa. Huhtamaki Oyj on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Vastuullisuus ja ympäristönäkökohtien huomioiminen on osa Huhtamaki Foodservice Nordic Oy:n toimintaa. Tuoteturvallisuuden ja tuotteiden laadun kehittämisprosessi perustuu sertifioitujen laatu-, tuoteturvallisuus- ja ympäristöjärjestelmien käyttöön sekä puun alkuperän seurantajärjestelmiin. Meille on myönnetty mm. ISO 14001 ympäristösertifikaatti ja kaikki valmistamamme kartonkituotteet on tehty PEFC sertifioidusta materiaalista. Jatkuva tuotekehitys tähtää ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaviin vaihtoehtoihin.
Vuonna 2019 valmistuvan uuden tuotantolaitoksemme suunnittelun yksi lähtökohdista on energiatehokkuus. Kartoitamme paraikaa vaihtoehtoja uusiutuvan energian käyttöönottamiseksi. Osa energiatehokkuuden merkittävää parantamista tuotantoprosessissa on koneiden tuottaman hukkalämmön hyödyntäminen rakennuksen lämmityksessä. Tuotantoprosessissa syntyvän jätteen vähentäminen on eräs jatkuvan parantamisen kohteistamme.
Tehostamme energiankäyttöä
Muu: Tuotantojätteen määrän vähentäminen