Fujitsu Finland Oy
Fujitsu on maailman viidenneksi suurin ict-yritys ja johtava japanilainen ict-yritys, jonka laaja valikoima tarjoaa teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 132 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja osaavaa verkostoamme muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Fujitsulla on Suomessa vahva paikallinen palvelukyky, mutta samalla olemme kansainvälisesti kyvykäs ja verkottunut yritys. Toimimme Suomessa noin 20 paikkakunnalla. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
Tavoitteena ovat erinomaiset tulokset kaikessa, mitä teemme, odotukset ylittävä asiakastyytyväisyys ja vastuullinen toiminta yhteiskunnan jäsenenä. Lisäksi haluamme tarjota hyvän työympäristön työntekijöillemme. Fujitsu on sitoutunut edistämään ratkaisuja, jotka auttavat organisaatioita ja yrityksiä rakentamaan tulevaisuutta turvallisesti ja kestävästi.

Fujitsun liikevaihto oli 4 triljoonaa jeniä (36 miljardia USD) 31.3.2019 päättyneellä tilikaudella. Noin 65 prosenttia liikevaihdosta tulee Japanista ja vajaat 19 prosenttia Euroopasta.
Ympäristöstä huolehtiminen on ollut Fujitsulle tärkeää yrityksen alkumetreiltä vuodesta 1938 lähtien. Vuonna 2017 julkistetun Ilmasto- ja energiavisiomme mukaan haluamme omassa toiminnassamme olla täysin hiilidioksidipäästötön yritys vuoteen 2050 mennessä. Digitaalisuuden avulla haluamme olla mukana rakentamassa hiilineutraalia yhteiskuntaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Haluamme myös edistyksellistä teknologiaa kehittämällä auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Kestävä kehitys on kirjattu globaaliin Fujitsu Way –filosofiaamme, ja ympäristövaikutuksiamme seurataan sekä paikallisesti että globaalisti.

Fujitsu Finlandin ympäristöohjelma tavoittelee liiketoiminnastamme syntyvien hiilidioksidipäästöjen vähentymistä vuosittain. Ympäristöohjelmamme tavoitteisiin on kirjattuna muun muassa konesaliemme energiatehokkuuden parantuminen, matkustamisestamme syntyvien hiilidioksidipäästöjen väheneminen sekä suurimpien toimipisteidemme jätteiden lajitteluasteen parantuminen. Arvotamme ensiarvoisen tärkeäksi, että liiketoimintamme käyttämä sähkö on tuotettu hiilidioksidipäästöttömällä ja uusiutuvalla energiantuotantomuodolla. Sen vuoksi Fujitsu Finlandin hankkima sähkö on tuotettu vesivoimalla.
Tänä kuluvana tilivuotena 2019 tavoitteenamme on lentomatkustamisestamme syntyvien hiilidioksidipäästöjen vähentyminen 10 % edelliseen tilivuoteen 2018 verrattuna. Lisäksi tavoitteemme on vähentää autoilustamme syntyviä hiilidioksidipäästöjä 15 % suhteutettuna liikevaihtoomme tilivuoden 2019 loppuun mennessä (vertailuvuosi 2016). Aiomme myös kompensoida lentomatkustamisen päästöjämme nyt neljättä vuotta peräkkäin rahoittamalla Gold Standard -statuksen saanutta ilmastoprojektia.
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
Tehostamme energiankäyttöä
Kehitämme vähäpäästöisempiä tuotteita
Lentomatkustamisen vähentäminen