Farmimuna Oy
Farmimuna Oy on Oripäässä sijaitseva kananmunia tuottava, pakkaava ja jalostava perheyritys. Harjoitamme myös perinteistä maatilaviljelyä ja kasvatamme kananuorikoita. Lisäksi valmistamme kananlannasta luomukelpoista lannoitetta.
Maaliskuussa 2018 tilallemme valmistui nimellisteholtaan 272 kilowattitunnin aurinkovoimala, joka voi tuottaa arviolta 15–20% koko tilan tarvitsemasta vuotuisesta sähköstä. Painotamme sähkönhankinnassa muutenkin hiilivapaata tuotantoa jonka osuus hankitusta sähköstä on koko ajan kasvussa. Tilallemme valmistuu vuonna 2018 toinen lämpökeskus, jolloin uusiutuvien energian käyttö lämmöntuotannossa maksimoitu. Käytämme kotimaista omilta pelloilta saatavaa olkea ja haketta. Kananmunajalostuksessa tarvittavan höyryn valmistuksessa tulemme korvaamaan 30–40 prosenttia polttoöljystä kaukolämmöllä.
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
Tehostamme energiankäyttöä