Atria Suomi Oy
Atria on Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavia liha- ja ruoka-alan yrityksiä. Olemme asiakkaidemme, henkilöstömme ja omistajiemme arvostama yli 110-vuotias yritys. Yrityksemme uusiutuminen ja kasvu perustuvat erinomaiseen kaupalliseen osaamiseen, tehokkaaseen toimintaan ja yhtenäiseen, kestävää menestystä arvostavaan toimintatapaan.
Päätuotteemme, Hyvä Ruoka, tuottaa paremman mielen ja kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. Hyvä ruokamme on vastuullisesti tuotettua, ravitsevaa ja turvallista. Liikevaihtomme vuonna 2017 oli noin 1,43 miljardia euroa ja palveluksemme oli 4 449 liha- ja ruoka-alan osaajaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Venäjällä ja Virossa. Atria Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1994 lähtien.
Jaamme yhteisen huolen ilmastonmuutoksesta, joka vaatii toimia meiltä kaikilta. Atria haluaa olla osa ratkaisua ja siksi hiilineutraali ruokaketju on tärkein tavoitteemme. Uskomme, että tämä on mahdollista vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteemme lyhyellä aikavälillä on oman teollisen tuotantomme hiilidioksidipäästöjen pienentäminen 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2016 tasoon.

Keinomme hiilineutraalin ruokaketjun saavuttamiseen ovat:
- Energia- ja resurssitehokkaan ruokaketjun varmistaminen mm. energiatehokkuustoimin, alkutuotannon tehokkuutta kehittämällä ja ruokahävikkiä minimoimalla.
- Tutkimustiedon kartuttaminen ruokaketjun ympäristövaikutusten sekä kehityspotentiaalin tunnistamiseksi.
- Uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvattaminen
- Teknologisten innovaatioiden edistäminen
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
Tehostamme energiankäyttöä
Kehitämme vähäpäästöisempiä tuotteita