Altia Oyj
Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia haluaa tukea modernin, vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehitystä. Altian liikevaihto oli 357,3 miljoonaa euroa vuonna 2018, ja yhtiö työllistää noin 700 ammattilaista. Altian osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
Altian tislaamo Koskenkorvan kylässä käyttää noin 210 miljoonaa kiloa suomalaista ohraa vuodessa. Tislaamo tuottaa viljaviinaa Altian alkoholijuomiin. Koskenkorvan tehdas perustuu bio- ja kiertotaloudelle: ohranjyvä hyödynnetään sataprosenttisesti. Mitään ei mene hukkaan.

Koskenkorvan kiertotalous toi Altialle Green Company of the Year 2018 -palkinnon.

Biovoimalaitoksen ja uusiutuvan energian ansiosta Koskenkorvan tehtaan hiilidioksidipäästöt
ovat vähentyneet vuoden 2018 lopussa 54 % vuoden 2014 tasoon verrattuna. Tehtaan polttoaineomavaraisuus höyryenergian tuotannossa on noin 60 %.

Altia liittyi vuonna 2017 Suomen vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen uuteen
sopimuskauteen, joka kestää vuoteen 2025 asti. Sopimuksen osapuolia ovat suomalaiset
ministeriöt, etujärjestöt ja yritykset. Uuden sopimuskauden aikana Altia tavoittelee 10
prosentin vähennystä energiankulutuksessa vuoteen 2025 mennessä, verrattuna kulutukseensa vuoden 2014 alussa.

Vuoden 2019 aikana olemme kehittämässä pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteita, joihin kuuluu myös energiankulutuksen sekä päästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä.
Julkistamme pitkän aikavälin tavoitteemme vuoden 2019 aikana.
Lisäämme uusiutuvaa energiaa
Tehostamme energiankäyttöä
Kehitämme vähäpäästöisempiä tuotteita