Mikä on Iso juttu?

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin ja kaikkeen – myös S-ryhmään ja sen 2,3 miljoonan asiakasomistajan elämään. Siksi haluamme tehdä voitavamme omien ilmastovaikutustemme vähentämiseksi  ja helpottaa ilmaston kannalta hyvien valintojen tekemistä myös asiakkaillemme.

Iso juttu on S-ryhmän kampanja, johon niin kumppaniyritykset kuin asiakkaat ovat tervetulleita vähentämään päästöjä. Ilmastonmuutoksen etenemisen voi vielä pysäyttää, mutta työllä on kiire. Yhdessä voimme saada aikaan isoja juttuja.

Ison jutun yhtenä tavoitteena on vähentää yhdessä kumppaniyritysten kanssa miljoona tonnia päästöjä vuosien 2015 ja 2030 välillä. Miljoona tonnia on iso juttu – se on saman verran kuin 8 miljoonaa automatkaa Rovaniemeltä Helsinkiin tai yli 100 000:n suomalaisen vuosittaiset päästöt. 

Kenelle?

Kutsumme Isoon juttuun mukaan kaikki S-ryhmän kumppaniyritykset. Kumppaniyritykset voivat osallistua kampanjaan joko asettamalla oman ilmastotavoitteen tai kertomalla keinoistaan vähentää päästöjään muulla tavoin.

Suomalaiset odottavat yrityksiltä paitsi tekoja ilmaston eteen myös apua omien ilmastovaikutusten hahmottamiseen. S-ryhmä on 2,3 miljoonan suomalaisen omistama osuuskunta, ja haluamme kuunnella asiakkaidemme toiveita.

Iso juttu ei olekaan pelkästään yritysten juttu, vaan kaikki asiakkaamme ovat tervetulleita kasvattamaan Isoa juttua entisestään. Kuinka isoksi Iso juttu voi kasvaa?

Näin kampanja etenee

  1. Kutsu kumppaniyrityksille 16.4.
  2. Kutsu asiakkaille toukokuun aikana
  3. Tavoitteen etenemistä seurataan vuosittain 2030 saakka

Mitä S-ryhmä tekee?

S-ryhmä on sitoutunut vähentämään oman toimintansa päästöjä:
40 prosenttia vuoden 2025 loppuun mennessä ja
60 prosenttia vuoden 2030 loppuun mennessä vuoden 2015 tasosta.

Vähennämme päästöjämme ennen kaikkea tehostamalla energian käyttöämme ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kitkemme jatkuvasti myös ruokahävikkiämme ja kehitämme materiaalien kierrätystä.

Tällä hetkellä uusiutuvan energian osuus on noin 60 prosenttia käyttämästämme sähköstä. S-ryhmä on jo vuosia investoinut omaan tuulivoimaan, ja tänä vuonna aloitamme Suomen suurimman aurinkosähköhankkeen. Vuoden sisällä noin 40 toimipaikan katolle nousee yhteensä noin 37 000 aurinkopaneelia. Paneelit tuottavat sähköä toimipaikkojen kuten Prismojen ja S-marketien omaan käyttöön.

S-ryhmän oman toiminnan ilmastovaikutukset ovat kuitenkin vain pieni osa koko arvoketjun vaikutuksista – arviolta yli 90 prosenttia päästöistä syntyy tuotteiden valmistuksesta ja käytöstä. Siksi S-ryhmän kumppaniyrityksillä on merkittävä rooli arvoketjun päästöjen vähentämisessä. Kumppaniyritykset voivat saavuttaa myös kustannussäästöjä esimerkiksi tehostamalla energiankäyttöä, hankkimalla uusiutuvaa energiaa, vähentämällä jätettä ja hävikkiä sekä optimoimalla pakkausmateriaaleja.

Tervetuloa mukaan!

Lue lisää S-ryhmän ilmastotyöstä.